Бабусинi зАмови на всi випадки життя

За допомогою народної магiї можна зцiлитися вiд хвороби, притягнути в своє життя любов i стати щасливим. Бабусинi змови вiдносяться до бiлої магiї i несуть у собi тiльки добро. Вони вважаються практично молитвами, всi вони зверненi до Вищих сил.
Подiлимося з вами найпопулярнiшими та найдiєвiшими змовами. Знання наших предкiв як нiколи актуальнi у свiтi.

Добiрка старовинних бабусини змов
Варiант 1: “Змова для новонародженого” Цi бабусинi змови та обереги читають зазвичай над маленькими дiтьми чи новонародженими, щоб забезпечити заступництво небесних сил для малюка. Щоб змова подiяла, потрiбно суворо виконувати

всi запропонованi правила: Дитина має бути охрещена в церквi, тiльки тодi дiя змови матиме свою силу; Звертатись
необхiдно до святого, у якого церковне iм’я збiгається з iм’ям малюка;Текст треба вимовляти рано-вранцi тричi на день, до пробудження дитини; Заведiть iкону святого, на чиє заступництво спрямована змова; Людина, яка вимовляє змову, теж має бути хрещена. Щоб читати змову, вiзьмiть iкону в руки, запалiть церковну свiчку i тричi вимовте слова:

Господи, Отче Всевишнiй, спаси, збережи та оберiгай у всiх дорогах, У всiх справах раба Божого (iм’я дитини), очi його яснi, Нiжки швидкi, душу ангельську. Врятуй, збережи вiд лиха лихого, Вiд життя поганого, вiд усiляких недуг, вiддали, Господь, жорстоких людей. Господи, помилуй i пошкодуй, збережи i оберiгай раба Божого (iм’я дитини). Амiнь.

Всi грошовi ритуали проводяться в повний мiсяць або на мiсяць, що росте. При спаднiй ви отримаєте зворотний результат.

Варiант 2: «Змова на грошi та удачу»

Для обряду вам знадобляться: Невелике дзеркало. Поверхня, що вiдбиває, повинна бути чистою, не каламутною i не потьмянiлою. Декiлька купюр. Номiнал купюри безпосередньо залежить ефективнiсть обряду, що вiн вище, тим сильнiше виявиться вплив змови. Можна використовувати будь-яку валюту. Склянку чистої води. Краще всього набрати воду з

природного джерела або використовувати святу воду. Якщо немає нi того, нi iншого, пiдiйде i проста вода. У змовi використовуються три найпотужнiшi енергетичнi джерела – вода, мiсяць i дзеркало, тому воно є дуже ефективним.Текст змови, яку потрiбно читати над склянкою, а грошi при цьому мають вiдображатися у дзеркалi: Господи милостивий, ангели

рiднi, зробiть так, Якби нiколи в життi я жебракам не був, на вiки вiкiв. Будь-яка справа нехай буде менi по плечу. Амiнь. Пiсля закiнчення читання вiдпийте пару ковткiв зi склянки i вмийте обличчя водою, що залишилася. Купюри приберiть у гаманець i не витрачайте їх – вони будуть магiї там для притягування грошей.

Варiант 3: «Змова на здоров’я та красу» Старовиннi бабусинi змови та обряди на красу затребуванi саме серед жiнок.

Дана магiчна змова зможе допомогти вам залишитися молодою i привабливою i наповнитися жiночою енергiєю, що бадьорить. Посилити вплив старовиннi бабусинi змови можна, якщо поєднувати їх з вiдваром подорожника. Приготувати цей народний засiб дуже легко – свiже i подрiбнене листя потрiбно залити окропом i починайте вдихати обережно пару, постарайтеся не

обпекти обличчя.Пiд час цiєї процедури потрiбно пошепки, неспiшно говорiть слова змови: Ангели небеснi, батько, син i святий дух, прошу вас, Допоможiть менi позбутися всiх хвороб моїх, Щоб була я здорова i красива. Раба Божа (називайте своє iм’я) Просить вищi сили про це. Амiнь. Вимовляти священнi слова потрiбно тричi. У змову вкладiть всю щирiсть i вiрте в цiлющу силу магiчної дiї

. Варiант 4: «Змова для набуття любовi» Найчастiше бабусинi змови та молитви на любов використовують самотнi молодi дiвчата чи панi, якi бажають приворожити конкретної коханої людини.Для змови-привороту на певну людину вам знадобиться: Насичена фотографiя обранця, на якiй будуть чiтко видно обличчя та очi. Порожня кiмната для ритуалу, щоб у процесi

нiхто не змiг перешкодити. До свiйських тварин це теж вiдноситься. Свiчка воску. Для проведення змови достатньо однiєї свiчки, проте для посилення можна взяти три штуки. Перед початком обряду покладiть фотографiю перед собою i запалiть свiчку. Потрiбно поставити її за фото. Полум’ям запаленої свiчки пiдпалiть ще двi, що залишилися.

Тепер вам потрiбно почати вимовляти текст змови для привороту: Нехай раб Божий (iм’я) завжди думатиме про мене, Щойно полум’я свiчки догорить до кiнця. О вищi сили, о Господи милостивий, Допоможи менi навiки серце (iм’я) отримати. Не для пiдступного намiру, а для щиростi серцевої. Амiнь. Амiнь. Амiнь. Як тiльки свiчки повнiстю догорять, фотографiю та вiск

сховайте у затишний кут, де їх нiхто не зможе виявити. Якщо через кiлька днiв людина, яку ви приворожили, дасть про себе знати i придiлятиме вам знаки уваги, це означає, що ритуал виконаний правильно. Дуже важливо спочатку не йти на контакт i самостiйно не проявляти iнiцiати

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *