Вченi виявили небезпечну дiрку в Тихому океанi, з якої б’є тепла рiдина: “Не просто бульбашки метану”

Вченi, якi виявили дiрку на морському днi, вважають, що через неї в океан просочується рiдина

Вченi виявили дiрку на днi океану i кажуть, що вона протiкає.

За словами експертiв iз Вашингтонського унiверситету, з отвору дивним чином вода витiкає в океан, а не назовнi. Вiн

розташований бiля узбережжя штату Орегон, США, на вершинi розлому зони субдукцiї Каскадiя.

У прес-релiзi установи йдеться, що той факт, що свердловина на морському днi протiкає, не може бути гарною ознакою

сейсмiчної активностi в регiонi. Отвiр було названо “Оазисом Пiфiя” на честь оракула, який галюцинував пророцтвами,

сидячи на гарячому джерелi, повiдомляє видання Futurism.

Вiн зачарував вчених з того часу, як був вперше виявлений ще в 2015 роцi, але нове дослiдження припускає, що вода, що

просочується з отвору, може бути чимось iншим. Експерти вважають, що насправдi це може бути свого роду тектонiчна

мастила, яка потрiбна плитам для запобiгання змiщенню.

Пiд час дослiдницької поїздки вченi виявили “несподiваний шлейф бульбашок приблизно за три чвертi милi пiд поверхнею

океану”. Використовуючи робота, що дослiджує морське дно, команда дiзналася, що бульбашки були лише другорядним

компонентом теплої, хiмiчно вiдмiнної рiдини, що з донних вiдкладень.

Еван Соломон, професор океанографiї та геологiї морського дна Вашингтонського унiверситету, сказав: “Вони дослiджували в

цьому напрямку, i те, що вони побачили, були не просто бульбашками метану, а водою, що виходить iз морського дна, як iз

пожежного шланга. Це те, чого я нiколи не бачив i, наскiльки менi вiдомо, ранiше не спостерiгалося.”

Попереднi дослiдження дiрки показали, що вода, яка з цього району, теплiше, нiж вода океану. Вважається, що це перший

подiбний витiк на морському днi, але експерти вважають, що можуть iснувати й iншi витоки, якi не будуть виявленi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *