Вченi готовi подовжити життя людей на 10-50 рокiв, але самi побоюються цього: у чому проблема

Люди XXI незабаром можуть прожити довше життя, нiж ранiше, але в цьому є низка побоювань

Останнi десятилiття пiдприємцi з Кремнiєвої долини активно iнвестують у розвиток проектiв, спрямованих на продовження здорового життя людини.

Метою стає не вiчна молодiсть, а додатковi роки життя на нашiй планетi.

Одним iз напрямкiв розробок є “омолодження” кровi, засноване на дослiдженнях, що виявили ознаки зворотного старiння у

старих мишей пiсля введення кровi молодих особин. Однак такi розробки породжують низку важливих питань — чи цi

технологiї ефективнi; чи варто розробляти такi методи, якщо ми однаково зiштовхнемося зi смертю.

Є ще думка, що кожне продовження життя може створити надiю на новi прориви, якi продовжать наше життя ще на кiлька

десятилiть. Однак важливим аспектом є те, що лише найбагатшi зможуть скористатися такими послугами.

Якщо вченi зможуть створити такi технологiї, вони, безперечно, будуть не по кишенi простим мешканцям. Це викликає вiчнi

мiркування про справедливiсть, коли мiльярдери з Кремнiєвої долини зможуть жити до 150 рокiв, а решта – лише до 70.

Існує серйозна проблема… передбачається, якщо люди житимуть набагато довше, це може призвести до соцiальної стагнацiї

(депресiя). Виросте населення Землi, чого нiхто не хоче допустити.

Вченi стверджують, що уповiльнення змiни поколiнь неминуче вiдкладе момент, коли ми зможемо виявити та виправити нашi власнi моральнi помилки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *