В результа тi аварiї у цього малю ка вiдiрва ло голо ву. Далi сталося те, що не описа ти словами ..

Коли 16-месяний Джексон Тейлор потрапив в автомобiльну аварiю, в результатi якої його голова практично повнiстю вiдокремилася вiд тiла,

лiкарi не знали, чи виживе вiн. На щастя, вони змогли створити справжнє хiрургiчне чудо!

Малюк перебував в машинi з мамою i сестрою, коли вони врiзались в iнше авто на швидкостi 100 кiлометрiв на годину. Сила удару була такою

великою, що у Джексона майже повнiстю вiдiрвалась голова.

Хiрург Джек Аскiн сказав: «Багато дiтей не вижили б пiсля такого або не змогли б бiльше рухатися i дихати нормально».

Сiм’я Джексона вважає дивом, що хiрургам вдалося успiшно зробити операцiю. Вiн тепер повнiстю в порядку! Пiсля 6 години операцiї, Аскiн i

його команда змогли повернути голову хлопчика в попереднє положення за допомогою шматочка ребра Джексона.


Хлопчик тепер повинен носити спецiальне пристосування, щоб утримувати тiло в стабiльному положеннi, а через 8 тижнiв можна буде справлятися

вже i без нього.

Хлопчик зможе жити нормальним i здоровим життям!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *