Гороскоп на тиждень 10-16 липня для всiх знакiв Зодiаку: пiдступи для Тельцiв, фiнансовий рай Дiв та Стрiльцi без вибору

Гороскоп на тиждень 10-16 липня для всiх знакiв Зодiаку: пiдступи для Тельцiв, фiнансовий рай Дiв та Стрiльцi без вибору
У цей перiод з’явиться дуже гарна нагода вийти на лiдерськi позицiї в колективi, наприклад, у робочому.

Проявити себе, втiлити багато своїх iдей зможуть тi, хто зайнятий власною кар’єрою та має великi амбiцiї у професiї. У романтичнiй сферi багатьох представникiв вогняних та водяних знакiв потягне на змiни, на реорганiзацiю свого сiмейного життя.

Овен
Хоча цей тиждень загалом вдалий для представникiв зодiакального знака Овен, вам навряд чи гарантовано особливо сприятливi умови чи нечуване везiння. Однак ви можете випробувати задоволення, виявивши, що ваша колишня вiдданiсть роботi, традицiям чи вашiй органiзацiї допомогла зав’язати контакти з однодумцями та забезпечити вигiднi ситуацiї, таким чином, що ваше становище набуло стабiльностi, а спосiб життя став набагато комфортнiшим.

Телець
Астрологiчнi обставини цього тижня несприятливi щодо таємної дiяльностi будь-якого роду. Цей перiод надзвичайно невдалий для духовної дiяльностi, фiнансових спекуляцiй та розумiння iстини. Низкi побоювання i таємнi пiдступи здатнi переплутати i навiть паралiзувати перебiг подiй. Коли розстановка небесних сил складається подiбним чином по вiдношенню до вашого зодiакального знака розчарування i втрати здатнi занурити вас у безодню докорiв совiстi та вiдчаю.

Близнюки
Нинiшня астрологiчна обстановка надає Близнюкам шанс перетворити свої фантазiї на реальнiсть, розважливо та обачно скористатися уявою та натхненням. Це лише можливiсть, яка, зрештою, приведе до досягнення. Коли зiркова обстановка складається для представникiв вашого зодiакального знака таким чином, як зараз, ви можете або отримати, або надати допомогу в придбаннi духовностi, позбавленнi згубних звичок i в благодiйнiй дiяльностi.

Рак
Ситуацiю цього тижня для Ракiв може ускладнити надмiрна активнiсть чи прагнення манiпулювати людьми та подiями. Астрологiчне становище таке, що вашi шанси в цей перiод невеликi i можуть пройти непомiченими, якщо влада i контроль не є первинними факторами того, чим ви займаєтеся. Уникнути прикрих перешкод можна, якщо негайно знизити темп i дати собi бiльше часу для пильнiшого спостереження за подiями, яке неможливе при вiдкритiй конфронтацiї.

Лев
Левам слiд остерiгатися марних надiй чи брехливих обiцянок, коли планетарний аспект складається оскiльки зараз. Якщо ви не вiрите порожнiм обiцянкам, ви майже не постраждаєте, i все ж таки краще пам’ятати, що в цей перiод цiлком можливi обмани та розчарування. Спроби застосувати до реальностi та порядку несумiснi з ними чи втиснутi у занадто тiснi рамки iдеї та ситуацiї не принесуть нi користi, нi задоволення. Однак пам’ятайте, що перешкоди, з якими ви можете мати справу, будуть тимчасовими.

Дiва
Нинiшнi астрологiчнi обставини забезпечують переваги Дiв у сферi бiзнесу та фiнансiв. Хоча вдалий потенцiал може i не поширюватися на вашi особистi фiнанси, вiн сприятиме фiнансовому успiху груп та органiзацiй, до яких ви належите, – така риса цього тижня. Особисто вам можуть бути наданi позички пiд нижчий вiдсоток, зниження податкової ставки або iншi знижки, спричиненi вигiдною економiчною ситуацiєю поточного перiоду.

Терези
Розташування небесних сил цього тижня складається несприятливо для Терезiв. Ця негативна ситуацiя стосується швидше вашого поколiння, нiж вас. Наприклад, може бути прийнятий закон, що накладає додатковi обмеження або обов’язки, якi безпосередньо стосуються сфери застосування сил у бiльшостi представникiв вашого знака. Можливо, змiна пiльгової полiтики, яка давала вам переваги, можуть бути введенi обмеження, пов’язанi з групами та органiзацiями, до яких ви належите.

Скорпiон
Коли астрологiчна ситуацiя складається для власникiв вашого зодiакального знака таким чином як цього тижня, потенцiйнi обставини напевно пройдуть непомiченими, якщо в цей перiод ви не зайнятi активною розумовою, емоцiйною чи фiзичною дiяльнiстю. Якщо ж ви берете участь у подiбнiй дiяльностi, у цей перiод вам представиться можливiсть вирiшити питання, що турбують вас. Ви зрозумiєте справжню цiннiсть терпiння та рiшучостi. Зрештою це допоможе вам змiцнити свою владу – швидше за все, завдяки допомозi та порадам тих, хто старший i мудрiший за вас.

Стрiлець
Нинiшнi обставини не залишають для Стрiльцiв свободи вибору, i головне для вас знайти в них хоча б незначнi плюси. В астрологiчнiй обстановцi цього тижня, люди та ситуацiї, з якими ви стикаєтеся, виглядають надто стандартно, накладають однi й тi самi обмеження, викликають однаковi побоювання та вимагають одноманiтних формальностей – все це перешкоджає новому зростанню та успiху. Позитивним моментом є те, що цi обставини – тимчасове явище, яке не має докорiнно змiнити вашi плани та цiлi.

Козерiг
Вдале поєднання традицiй, зрiлостi та минулого досвiду та застосування їх до нинiшнiх астрологiчним обставин стануть запорукою вашого особистого зростання та процвiтання. Якщо вам бракує традицiйностi поглядiв, зрiлостi чи досвiду, щоб досягти прогресу цього тижня, попросiть допомоги у тих, хто має подiбнi переваги. Однак врахуйте, що успiх не звалиться сам до вас прямо в руки. Якщо сприятлива ситуацiя не залишиться для вас непомiченою, ви повиннi свiдомо спробувати скористатися її перевагами.

Водолiй
В астрологiчних умовах цього тижня, люди та ситуацiї, з якими ви зiткнетесь, допоможуть вам вирiшити, якi методи та види дiяльностi ефективнi для досягнення перспективних цiлей, а якi – нi. Ви вступите в контакт з тими, хто переслiдує тi самi, що i ви, цiлi, рухається тим самим шляхом, користується такими ж методами i зможе присвятити вас бiльш тонкi нюанси свого досвiду. Інформацiя та досвiд, якими подiляться з вами iншi люди, дозволять ще цiлеспрямованiше рухатися до мети, вiдчуваючи пiд ногами твердий ґрунт.

Риби
Розташування планет таке, що може означати для Риб успiшне подолання страху чи зведення давнiх рахункiв. Хоча ви цього можете i не усвiдомлювати, вашi прагнення цього тижня забезпечать вам бiльш значну владу. Вплив, з яким ви зiткнетеся, буде неявним i пов’язаним iз досягненням особистої влади чи навмисним манiпулюванням. Якщо ви займаєтеся високою полiтикою, психоаналiзом чи мотивацiйними дослiдженнями, цей перiод стане для вас дуже сприятливим.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *