Давай я розповiм, як любить чоловiк. Нехай не залишиться сумнiвiв у тебе

Давай я розповiм, як любить чоловiк. Нехай не залишиться сумнiвiв у тебе. Або зрозумiєш, що за вiтром розвiяти його.

Любить так, що цiлує вранцi сонну, кошлату, свою. Обiймає i не пускає нiкуди, поки не зацiлує. Поки не скаже або не

покаже, що ти найкрасивiша на цiй круглiй Землi. Любить так, що жоден його родич не скаже тобi жодного поганого слова, жоден дружбан не зробить тобi боляче, тому що всi були попередженi.

Любить так, що ти не думаєш навiть про таке паскудство, як випадково знайденi фотки, номери, повiдомлення жiнкам.

Цi дешевi трюки залишаються з лохом-колишнiм або в тупих бульварних романах. У вас чисто. У вас любов.

Любить так, що якщо ти в бiду потрапиш, вiн все зробить, щоб витягнути.

Вiн не побоїться пустити себе пiд плiтки, пiд осуд. Вiн постане поруч з тобою навiть перед натовпом i стисне руку мiцнiше.

Навiть якщо ти дурнi накоїш, вiн нiкому не повiрить, вiн сам розбереться у всьому. Вiн не зрадить, не залишить, не загнобить.

Любить так, що простить тобi твоє життя до нього i нi разу не вставить тобi мiж ключиць вiдточений заготовлений докiр.

Вiн вiзьме тебе на руки i вiдштовхне ногою все, що волочилося слiдом. Любить так, що i ти себе починаєш любити, i всi навколо бачать красиву жiнку, яка поважає себе.

Якщо не так любить, то чи любить взагалi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *