Держекоiнспекцiя нагадала про солiднi штрафи за популярне порушення: вiд 3060 до 30600 гривень

Про це йдеться у повiдомленнi Держекоiнспекцiї України.

Спалювання сухої трави може мати серйозну шкiдливу дiю на довкiлля, людей та тварин. Тому, варто уважно ставитися до цiєї проблеми та замiсть спалювання трави шукати бiльш безпечнi способи її утилiзацiї.

Один з найбiльших негативних ефектiв спалювання сухої трави – це забруднення повiтря. Пiд час спалювання випускається велика кiлькiсть

шкiдливих речовин, таких як карбоновий оксид, дiоксид азоту, сульфурний дiоксид, важкi метали та iншi. Цi речовини можуть викликати захворювання дихальних шляхiв, погiршення астматичних симптомiв, а також iншi захворювання.

Крiм того, спалювання сухої трави може викликати пожежi. Необережне поводження з вогнем може призвести до серйозних наслiдкiв, включаючи знищення лiсiв, врожаїв та iншi матерiальнi збитки.

Окрiм того, спалювання сухої трави може мати шкiдливий вплив на тваринний свiт. Великi пожежi можуть знищити
природне середовище тварин, а також призвести до втрати їх житла та їжi.

Є багато бiльш безпечних способiв утилiзацiї сухої трави. Наприклад, її можна використовувати для компостування, що допоможе зменшити вiдходи та вiдновити ґрунт. Також її можна використовувати для виробництва бiопалива, що є екологiчно чистим джерелом енергiї.

Вiдповiдно до вимог статтi 77-1 КУпАП, за самовiльне випалювання стернi, лукiв, пасовищ, дiлянок зi степовою, водно-болотною та iншою природною рослиннiстю, рослинностi або її залишкiв та опалого листя на землях сiльськогосподарського призначення, у смугах вiдводу

автомобiльних дорiг i залiзниць, у парках, iнших зелених насадженнях та газонiв у населених пунктах без дотримання порядку, громадянам загрожує адмiнiстративна вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу вiд 3060 до 6120 грн, посадовим особам – вiд 15300 до 21420 грн ; за тi самi

дiї, вчиненi в межах територiй та об’єктiв природно-заповiдного фонду, громадянам – вiд 6120 до 12240 грн, посадовим особам – вiд 21420 до 30600 грн.

Нагадаємо, що 23 березня 2023 року, Держекоiнспекцiя взяла участь в засiданнi робочої групи Комiтету ВРУ з питань
правоохоронної дiяльностi в обговореннi питань пiдготовки законопроєкту до другого читання про внесення змiн до Кодексу України про

адмiнiстративнi правопорушення та Кримiнального кодексу України щодо посилення вiдповiдальностi за знищення або пошкодження об’єктiв
рослинного свiту, зокрема в умовах воєнного стану.

Даним законопроєктом, передбачається посилення кримiнальної вiдповiдальностi за знищення, або пошкодження лiсу, зелених насаджень, стернi, лукiв, пасовищ, дiлянок зi степовою, водно-болотною та iншою природною рослиннiстю вогнем чи iншим загальнонебезпечним способом, якщо це

спричинило iстотну шкоду довкiллю – штрафом до дев’яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням/позбавленням волi до п’яти рокiв.

Зокрема, посилення заходiв з пожежної безпеки є актуальним завданням на сьогоднi, зважаючи на зростання кiлькостi лiсових пожеж та загрозу

екологiчної безпеки в цiлому. Державна екологiчна iнспекцiя України зобов’язується робити все можливе для запобiгання пожеж та збереження нашого середовища для майбутнiх поколiнь.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *