Здоров’я дорожче: лiкарi попередили, до чого призводить поспiх пiд час їжi

Така звичка має декiлька дуже негативних наслiдкiв, якi обов’язково позначаться на здоров’ї

До харчування i процесу поїдання їжi потрiбно пiдходити дуже усвiдомлено, з вiдповiдальнiстю. Про це завжди повторюють

усi лiкарi i це те, чого привчають дiтей з маленького вiку. Зокрема, фахiвцi з Японiї впевненi, що не можна поспiшати у

вживаннi їжi, оскiльки це небезпечно для здоров’я.

Японськi вченi стверджують, що швидке поглинання має наслiдки. Через це у кровi рiзко пiдвищується рiвень цукру, що

загрожує розвитком дiабету.

Результати дослiдження показали, що люди, якi мають звичку швидко вживати їжу, вдвiчi частiше страждають через

непереносимiсть глюкози. Цей факт говорить про переддiабетичний стан. Вченi переконанi, що при швидкому перекусi в кровi

однозначно зашкалює цукор, що є великою загрозою здоров’ю.

Коли у людей спостерiгається порушення переносимостi глюкози, рiвень цукру в кровi тримається вище за норму. Багато хто

навiть не звертає на це уваги, але якщо не проводити заходи щодо профiлактики, приблизно через 10 рокiв дiабет

забезпечений. При недостатньому виробленнi iнсулiну для перетворення глюкози в кровi на клiтинну енергiю розвивається

дiабет 2-го типу.

До того ж тi люди, якi їдять дуже швидко, просто не дозволяють своєму органiзму вiдчути стан насичення. В результатi

вони частiше стикаються з переїданням.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *