Лiки для тих, хто змушений жити не вдома: отримати е-рецепт можна у будь-якого лiкаря

Не обовʼязково укладати декларацiю з сiмейним лiкарем

Українцi, якi змiнили мiсце свого проживання чи втратили звʼязок зi своїм сiмейним лiкарем, можуть отримати е-рецепт у будь-якого лiкаря в

закладi, який доступний для них за мiсцем перебування.

Отримати електронний рецепт на рецептурнi лiки можна не укладаючи договору. Про це повiдомляють у МОЗ.

Для цього не обовʼязково укладати декларацiю з сiмейним лiкарем, важливо лише бути зареєстрованим в електроннiй системi охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Для реєстрацiї пiд час вiзиту до лiкаря вам необхiдно мати:

документ, що посвiдчує особу (це може бути внутрiшнiй паспорт, посвiдка тощо);

реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (ІПН), або документ про вiдмову вiд його присвоєння;

для реєстрацiї дитини – свiдоцтво про народження та документи, що посвiдчують особу законного представника (батька чи матерi).


Пiдкреслимо, що будь-який лiкар (зокрема, лiкар-спецiалiст будь-якої лiкарнi), зареєстрований в ЕСОЗ, має технiчну можливiсть зареєструвати

вас в ЕСОЗ, сформувати вам електронний рецепт на лiки чи електронне направлення.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *