Мiцний сон-здоровiше сердце: американськi вченi провели дослiдження

Вченi з Америки розповiли як правильно спати щоб бути здоровiшим

На сайтi Pharmacy Times розповiдають, що вiдсутнiсть регулярного сну негативно дiє на роботу серця та може стати причиною виникнення

атеросклерозу.

Дослiдження проводила Келсi Фулл, доцентка вiддiлення епiдемiологiї у Вандербiльтi, завдяки їй вченi змогли довести зв’язок мiж

атеросклерозом та недостатньою тривалiстю сну.

В дослiдженнi взяли участь двi тисячi пацiєнтiв вiком вiд 45 до 84 рокiв, якi не мали жодного серцево-судинного захворювання. Всi вони

носили спецiальнi наручнi пристрої, якi визначали тривалiсть неспання та сну. Також пацiєнти заповняли щоденники та взяли участь в одному

нiчному дослiдженнi, пiд час якого вченi вимiрювали фази сну, дихання, частоту серцевих скорочень, час пробудження й засинання.

Дослiдженням було виявлено, що люди якi регулярно недосипають мають бiльшу схильнiсть до розвитку атеросклерозу (утворення на стiнках

артерiй бляшок). Ця хвороба призводить до звужування артерiй, блокується приток кровi, поживних речовин i кисню до органiв.

Якщо впродовж тижня не досипати бiльше нiж на 2 години, на 12% збiльшується ймовiрнiсть утворення у людини каротидних бляшок.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *