На дворi спека: як пережити високу температуру повiтря сердечникам та гiпертонiкам

Хронiчнi хвороби можуть загострюватися у спеку

Особливо страждають вiд пiдвищеного навантаження серце, судини i дихальна система.

Щоб почуватися добре i комфортно, потрiбно скоригувати свiй спосiб життя з поправкою на погоду. Експерти радять впровадити для себе декiлька правил, якi допоможуть уникнути загострень.

1. Обов’язково гуляйте в парку або будь-якiй зеленiй зонi вранцi або ввечерi, коли немає виснажливої спеки.

2. М’ясо, гострi, жирнi та солодкi продукти замiнiть овочами i фруктами, оскiльки вiтамiни допомагають органiзму краще переносити високу температуру.

3. У спеку в органiзмi людини вiдбувається збiльшення концентрацiї солi, яка затримує в органiзмi рiдину. А при гiпертонiї або iшемiї це сприяє пiдвищенню тиску, розвитку аритмiї, збiльшенню тривожностi. Крiм того, надлишок солi

провокує спрагу, тому в спеку потрiбно пити в 1,5 раза бiльше, нiж зазвичай. Причому треба пити просту або мiнеральну воду без газу.

4. Влiтку, пiсля консультацiї з лiкарем, можна приймати препарати, що мiстять калiй i магнiй, оскiльки при їх дефiцитi збiльшується ризик стрибкiв тиску та аритмiї. Калiй вiдповiдає за нормальне збудження м’язового волокна, а магнiй,

навпаки, потрiбен для розслаблення, оскiльки без нього серцевий м’яз не вiдпочиває. Крiм того, магнiй бере участь у регуляцiї роботи нервової системи.

5. Велике значення в спеку має наявнiсть хронiчних захворювань. Якщо у вас є призначення кардiолога, їх потрiбно дотримуватися особливо уважно, не пропускати прийому препаратiв i контролювати тиск. Якщо курс лiкування перервати, це може спровокувати загострення захворювання за найменшої змiни температури або з настанням осен

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *