Новий штам коронавiрусу впливає на очi: легко переплутати з алергiєю, а потiм опинитися у лiкарнi

Новий варiант коронавiрусу Arcturus викликає чимало проблем у iнфiкованих
Новий варiант коронавiрусу викликав криваву бiйню в Індiї з новим похмурим симптомом, унiкальним для штаму Arcturus.

Всесвiтня органiзацiя охорони здоров’я включила пiдварiант Omicron, що швидко зростає, до списку iнтересiв, при цьому експерти в галузi охорони здоров’я виявили 30 країн, заражених цим штамом.

Враховуючи прiзвисько Arcturus у соцiальних мережах, XBB.1.16 був iдентифiкований в Індiї на початку цього року i має тривожний новий симптом, який вiдрiзняє його вiд iнших варiантiв. Звичайний кашель, бiль у горлi та висока температура присутнi в новому штамi, але також tcnm та неприємний вплив, який вiн робить на очi iнфiкованої людини.

У заявi доктора Нехi Нарули зi Stanford Health Care говориться: “Вiн був виявлений в Індiї на початку цього року i поширився на 29 iнших країн, включаючи США. Вiн все ще є частиною лiнiї Омiкрон, тому це конкретнi варiанти, якi ми спостерiгали протягом останнього року. У нього дiйсно є мутацiя, яка робить його трохи трансмiсивнiшим, трохи заразнiшим”.

Лiкар Нарула додала, що випадки переважають у дiтей, хоча вона, на щастя, пiдтвердила, що випадки i новий штам не бiльш серйознi, нiж iснуючi варiанти CBS.

Але симптоми Arcturus розрiзняються i деякi повiдомляють про симптоми кон’юнктивiту при позитивному тестi на штам.

Доктор Нарула додала: “Коли справа доходить до симптомiв, ми все ще спостерiгаємо такi речi, як бiль у горлi, кашель, лихоманка, але новий симптом, про який говорять люди, – це кон’юнктивiт. Це вiдбувається як у дiтей, так i у дорослих З попереднiм штамом ми спостерiгали бiльше

застуди та лихоманки, кашлю, навiть головного болю, кон’юнктивiт був не так поширений. З цим конкретним штамом ми спостерiгаємо це частiше i у бiльшої кiлькостi пацiєнтiв.

Симптоми Arcturus та Coronavirus можна сплутати з грипом, тому лiкар пропонує людям робити вакцини та бустери, якщо вони ще цього не зробили. Доктор Нарула також сказала, що люди не повиннi списувати це на алергiю i повиннi пройти тест на Covid, або поговорити з лiкарем, якщо вони не впевненi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *