Нiколи не робiть цього перед сном, якщо не хочете проблем iз серцем: дехто часто “грiшить” таким

У ходi дослiдження оцiнювалася якiсть сну у рiзних ситуацiях

Вченi з унiверситету Фiнляндiї провели цiкавий експеримент щодо впливу алкоголю на якiсть сну.

У дослiдженнi взяло участь понад 4 тисячi людей вiком вiд 18 до 65 рокiв. Пiсля отриманих результатiв науковцi з Технологiчного

унiверситету Фiнляндiї не рекомендують пити алкоголь, зокрема вино, на якому i було збудовано експеримент, безпосередньо перед сном. У

результатi дослiдження оцiнювалося якiсть сну у рiзних ситуацiях.

Добровольцi одного вечора приймали алкоголь перед сном, а другого – нi. Якiсть їх сну щоночi експерименту оцiнювали за допомогою приладу

для вимiрювання варiабельностi серцевого ритму. Саме цей показник допомагає визначити, наскiльки глибоко спить людина.

Для чоловiкiв доза була 3 келихи вина, а для жiнок – 2. Пiсля випитого у випробуваних погiршувалась якiсть сну на 39,2%. При цьому 2 келихи

у чоловiкiв i 1 у жiнок перед сном знижували його якiсть лише на 24%. Дивно, але навiть малi дози алкоголю перед роблять його гiрше на 9%.

Недолiк повноцiнного глибоко сну може негативно вплинути на здоров’я. Провокуватиме тривожнi розлади, депресiї i навiть може стати однiєю з

причин серцево-судинних захворювань. Про це попереджають автори масштабного експерименту.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *