Пам’ятайте малюkа, який народuвся без мозку? Лiкарi не давалu йому нi єдиного шанcy i ось який вiн зapaз

Лiкарi розповiли батькам дитини, що у новонародженого хлопчика утворилася дiрка в хребтi, тому його шанси вижити мiнiмальнi. П’ять разiв майбутню матiр вмовляли штучно перервати вагiтнiсть, але рiшення Шеллi народжувати було непохитним. Батьки хотiли, щоб дитина з’явилась на

свiт, навiть купили труну, щоб потiм поховати новонародженого як годиться.
Малюк народився з головою непропорцiйного розмiру, В головному мозку хлопчика зiбралася рiдина, але неврологи вчасно помiтили особливостi розвитку та змогли дати можливiсть тканинам правильно розвиватися.

Медичнi працiвники повiдомили, що дiагноз хлопчика звучить як “Гiдроцефалiя”, тому в разi, якщо малюк виживе, доведеться приготуватися до тривалої реабiлiтацiї та вiдновного лiкування. Хвороба встигла уразити дев’яносто вiдсоткiв головного мозку, тому батькам слiд морально

приготуватися до найгiршого. Мати та батько Ноя розумiли, що надiя ще жеврiє.

Пiсля народження хлопчика навiть лiкарi були здивованi побаченим: у дитини не було головного мозку, а хребет був сильно деформований.

Лiкарi прогнозували, що органiзм дитини не зможе виконувати елементарнi функцiї, тому варто розв’язувати проблему заздалегiдь: перервати вагiтнiсть. Батьки прийняли важке рiшення продовжити вагiтнiсть та народити дитину.

Всупереч словам медикiв головний мозок Ноя продовжував рости та розвиватися. Ми маємо справу з дивом, яке вiдбулося завдяки батькiвськiй любовi та вiрi. Зараз малий вмiє рахувати до десяти, вмiє говорити та наразi навчається письму. Вiдхилень iнтелекту Ной не має. Ось як зараз вiн виглядає.

Батько хлопчика впевнений, що син навчиться правильно ходити. Патологiя розвитку кiсткової тканини стала причиною парезу вiд грудного вiддiлу хребта до нижнiх кiнцiвок, в результатi Ной не може повноцiнно пересуватися. Йому допомагає рухатися iнвалiдний вiзок. Хлопчик

перенiс ряд складних оперативних втручань з довготривалим перiодом реабiлiтацiї. Вiднинi з’явилася надiя, що в майбутньому дитина зможе ходити. Батьки вiрять у свiтле майбутнє своєї крихiтки.

Зараз Ноєвi виповнилося п’ять рокiв. Вiн живе щасливим життям, радiє кожному дню, купається в батькiвськiй любовi. Всупереч прогнозам лiкарiв хлопець має нормальний iнтелектуальний розвиток, володiє тими вмiннями та навичками, що i його однолiтки. Когнiтивнi функцiї

знаходяться на нормальному рiвнi. Варто зазначити, що спочатку прогнози медикiв справдилися стосовно розумового розвитку. Пiзнiше сталося справжнє чудо: мозок почав рости та вiдновлюватися. Історiя медицини не знає бiльш унiкального випадку, нiж стався з цiєю родиною. Інакше, нiж дивом назвати цю iсторiю не можна.

Наразi одужання унiкального хлопчика перетворилося на тривалий та цiкавий експеримент, куратором якого є сама матiнка природа. Лiкарям залишається єдине: з захватом спостерiгати за подiями та вчитися у природи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *