Чому iнтернет в телефонi зникає зi швидкiстю свiтла: якi можуть бути причини

Експерти порадили де шукати витiк iнтернету в телефонi

Сучаснi пристрої використовують безлiч автоматичних процесiв

Оновленi додатки, завантаження, фоновi служби, все перераховане покращує роботу смартфона i спрощує нам життя. Однак через цi функцiї може витрачатися iнтернет.

Експерти радять завжди вiдключати автозавантаження медiа в популярних месенджерах. Це дає змогу не витрачати трафiк на непотрiбнi вам вiдео

або фото. Ви можете самостiйно вибрати, якi повiдомлення вам слiд завантажувати та коли.

Якщо вiдключення не провести, ваш телефон завантажуватиме абсолютно всi медiа з будь-яких чатiв. У бiльшостi випадкiв це основна причина,

чому швидко закiнчується iнтернет, а також забивається пам’ять телефону.

Два найпоширенiшi застосунки, якi “з’їдають” ваш трафiк – це Telegram i WhatsApp. Якщо ви користуєтеся Telegram, то щоб вимкнути

автозбереження, потрiбно перейти в “вибрати “Данi та пам’ять”. Тут можна повнiстю вимкнути автозбереження або налаштувати його для окремих чатiв.

Для WhatsApp також потрiбне вiдключення автозавантаження, щоб не витрачати зайвий трафiк на непотрiбнi файли. Це можна зробити з роздiлу

“Налаштування”, потiм вибрати “Данi та сховище” i дозволити автозавантаження винятково пiд час пiдключення до мережi Wi-Fi. Крiм того, є

можливiсть активувати функцiю економiї трафiку, але це може знизити якiсть завантажуваних файлiв.

Важливо вiдключати автозавантаження медiа вiд рiзних каналiв i групи, оскiльки вони споживають велику кiлькiсть трафiку.

Крiм того, слiд вiдключити автозавантаження, щоб не витрачати трафiк на привiтання та iншi непотрiбнi файли, наприклад, з робочих чатiв. Не

забувайте, що контроль над завантажуваними файлами допоможе зберегти трафiк i уникнути зайвих витрат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *