Що робити у разi затоплення сусiдами: покрокова iнструкцiя

Що робити якщо вас затопили та не хочуть платити збиткиУ багатоквартирних будинках буває, що сусiди зверху можуть стати причиною затоплення квартири, як дiяти, щоб збитки якi були нанесенi – компенсували.

Перше, що слiд зробити, це написати заяву до жеку або ОСББ з заявою про те, щоб їх представниками було обстежено квартиру. Вони повиннi

встановити джерело затiкання води, що спричинила залиття квартири, i скласти акт.

Акт має вiдповiдати формi та змiсту Типового акту про залиття, аварiю, що сталася на системi центрального опалення, гарячого водопостачання

(або холодного водопостачання). Основною метою при складаннi Акту залиття квартири є встановлення причин залиття, та осiб, вiдповiдальних за спричинену вам шкоду.

Спочатку запропонуйте компенсувати збитки мирним шляхом. Якщо сусiди iгнорують вашi вимоги i не погоджуються на ремонт квартири або

вiдшкодування вам витрачених коштiв за ремонт, ви маєте право звернутися до суду.

Для цього слiд попiклуватися, щоб обов’язково був складений список того, що складає матерiальну шкоду: витрати на ремонт квартири, ремонт

меблiв, електрики, побутової технiки, придбання будiвельних матерiалiв. Безумовно, все має бути пiдтверджено актами виконаних робiт,

квитанцiями, чеками, договорами тощо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *