Яких студентiв можуть мобiлiзувати навiть попри Конституцiю: вiдповiдь юриста

Юрист вiдповiв на багато питань щодо студентiв – мобiлiзацiя, виїзд за кордон i вiльне навчання для чоловiкiв

Навеснi 2023 року соцiальнi мережi заповнилися повiдомленнями про те, що українським чоловiкам заборонять вступати до унiверситетiв, а ще

те, що нiбито влада готується мобiлiзувати студентiв.

Все це мало статися нiбито через те, що зараз у нашiй країнi спостерiгається величезна кiлькiсть випадкiв, коли чоловiки вiком 30-50 рокiв

вступають до вищих навчальних закладiв. Роблять вони це зi зрозумiлих причин, бо це один iз законних способiв, щоб уникнути мобiлiзацiї.

Юрист Владислав Юрчак постарався розiбратися у цiй ситуацiї.

Згiдно з Конституцiєю України, кожна людина має право на освiту. Закон про воєнний стан може обмежувати це право, але насправдi це складний

крок, що вимагає обговорення з багатьма сторонами.

Українськi студенти вишiв та учнi коледжiв мають право на вiдстрочку вiд мобiлiзацiї, якщо вони навчаються на деннiй чи дуальнiй формi

навчання. Повний список визначає стаття 23 Закону “Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю”.

Крiм цього, варто поговорити i про внесенi змiни до правил перетину державного кордону, якi забороняють студентам будь-яких вишiв виїзд за

кордон. Ця заборона набула чинностi з 14 вересня 2022 року через масовi спекуляцiї.

Ранiше такий перетин здiйснювався особами згiдно з листом (розпорядженням) Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України № 23-6855/0/6-22-х.

вiд 17.03.2022 року та роз’яснень, розмiщених на сайтi Держприкордонслужби України. Але все на перiод повномасштабної вiйни змiнилося.

Заборона на виїзд за кордон стосується не лише українських

вишiв, а й закордонних. Таким чином, на сьогоднiшнiй день студентам будь-яких вишiв заборонено виїзд за кордон.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *